Profile Dynamics heeft een programma ontworpen dat is gebaseerd op de inzichten in menselijke drijfveren, motivatie en gedrag volgens het ontwikkelingsmodel van de Amerikaanse hoogleraar -onderzoeker Clare W. Graves. Het gedachtengoed van Graves wordt net als Maslow gerekend tot de stroming van de humanistische psychologie. Onderliggende drijfveren en waarden blijken bepalend op het denken en doen van mensen. Anders gezegd; waarom doe je wat je doet en denk je wat je denkt? Wat beweegt je hiertoe? Als we deze onderliggende drijfveren in kaart weten te brengen zijn we beter in staat om duidelijk te maken wat we precies bedoelen en kunnen we situaties beter beïnvloeden in de gewenste richting. Daarnaast kunnen we onze communicatie verbeteren met als gevolg een beter inzicht en wederzijds begrip. Gedrag, communicatie, samenwerking en begrip kunnen positief beïnvloed worden met behulp van de Profile Dynamics drijfveren analyse. 

De drijfverenanalyse meet persoonlijke drijfveren via een online vragenlijst. Gemiddeld duurt het ongeveer 20 - 30 minuten om de vragenlijst in te vullen. De vragen en de analyses zijn gericht op de werksituatie maar zijn ook in andere situaties herkenbaar. Jouw antwoorden worden verwerkt in jouw persoonlijk profiel. De rapportage bevat een uitgebreide en gepersonaliseerde toelichting op maat. 

Het persoonlijke profiel geeft inzicht in de drijfveren (expressie), de weerstand en de energiebalans. De expressie verteld iets over je drijfveren en wat je motiveert, de weerstand verteld iets over een cultuur of klimaat waarin je goed dan wel niet goed tot je recht komt en de energiebalans zegt iets over datgene waar je energie van krijgt of waar je juist op 'leegloopt'. 

NIEUW!!! De Profile Dynamics Operations Analyse! De reguliere analyse is gericht op de werkomgeving. De Operations Analyse is een algemene vragenlijst. Deze is in te zetten voor zowel de werkomgeving als de privé omgeving. Een heel veelzijdige analyse dus met de mogelijkheid om direct je rapportage online in te zien. In deze tijd een snel, praktisch en zeer functioneel hulpmiddel om inzicht in jezelf en de ander te krijgen. Bij Vita tua is het mogelijk om deze analyse af te nemen met of zonder (online) coaching (de online leeromgeving maakt dit mogelijk en is gratis). 

Ook NIEUW bij Profile Dynamics is de GRATIS App! Bij iedere analyse krijg je een link om de app te downloaden. Hier kun je je eigen profiel zien en die van je collega, vriendin of partner indien hij / zij ook een profielanalyse heeft. 

Kijk bij info voor de prijzen of bel/mail/app gerust bij vragen. 

Meer informatie is te vinden via www.profiledynamics.com

Hieronder een voorbeeld van een drijfveren profiel; 

 


Een drijfverenprofiel is een krachtig instrument wat tevens ingezet kan worden bij mensen die een coachvraag hebben in hun (werk-) relatie. Bijvoorbeeld twee collega's die intensief samenwerken maar het botert niet zo en daardoor worden afspraken niet nagekomen, doelstellingen niet bereikt en resultaten niet behaalt. Of twee managers die juist hun krachten willen bundelen maar niet zo goed weten deze te benoemen en hoe hier vorm aan te geven. En waarom lopen ze iedere keer vast op hetzelfde discussiepunt waar ze maar niet uitkomen? Wat gebeurt er in hun communicatie? En welk effect heeft dit op hun team en resultaten? Allemaal interessante vragen die aanleiding kunnen zijn voor een duo drijfverenanalyse; beiden vullen een test in en ontvangen een persoonlijk profiel. Daarna wordt er gezamenlijk gekeken naar overeenkomsten, verschillen, kwaliteiten, uitdagingen en aandachtspunten. Zo wordt inzicht verkregen in zichzelf en in de ander en wordt er concreet gekeken wat er nodig is om tot een effectievere samenwerking te komen. Denk hierbij aan communicatie, taakverdeling, talent inzetten, afspraken maken etc. Voor studenten is er een vragenlijst die gericht is op de leeromgeving, meer inzicht in jezelf met behulp van de drijfverenanalyse kan je helpen in je verdere studie of loopbaankeuzes. 

Als licentiehouder ben ik bevoegd om de Profile Dynamics test af te nemen, te bespreken met de cliënt en in te zetten bij coaching. Ben je benieuwd hoe jouw unieke profiel eruit ziet? Neem gerust contact op!